Nett-banner 950x173 72

Skuffende tap i Arbeidsretten

6.mai 2013
LarsJohnsen100912 Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) tapte saken mot Tollpost Globe i Arbeidsretten om omfangsbestemmelsene i Speditørtariffen. - Vi er skuffet over dommen. Vi streiket for dette i 2010 og mente at omfangsbestemmelsene var avklart, sier 1. nestleder Lars M. Johnsen i NTF. Les mer!


Tvisten som Arbeidsretten behandlet var om sjåfører som ikke er ansatt i Tollpost, hadde utført arbeid på Tollpost sin terminal i Bergen i strid med omfangsbestemmelsen i tariffavtalen.

- Dette vil få konsekvenser for forhandlingene i neste års hovedoppgjør. Vi kan ikke leve med en situasjon der eksterne sjåfører utfører terminalarbeid som etter vår mening terminalarbeiderne skal utføre. Om nødvendig må vi gå til en ny streik for å få på plass en omfangsbestemmelse som vi kan leve med, sier 1. nestleder Lars M. Johnsen.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok