Nett-banner 950x173 72

Forhandlingene i gang!

2.juni 2013
Forhandlingsdelegasjon060213 Forhandlingene om Forbundsalliansen er nå i gang. Forhandlingsdelgasjoner fra Norsk Transportarbeiderforbund (NTF), Postkom, Arbeidsmandsforbundet og Industri Energi satte seg onsdags formiddag ned ved forhandlingsbordet på Hadeland Hotell. I tre dager skal det forhandles om hvordan det nye storforbundet skal organiseres. Les mer!


(Foto: NTFs forhandlingsdelegasjon består av fra venstre Pål Aronsen, Roger Hansen, Bjørn Tore Bråten, Johnny Slettvold, Roger Moum, Dag-Einar Sivertsen, Monica Johansen, Inge Vidar Lone og Lars M. Johnsen)

- Målet er å lage et nytt forbund som vil være bedre i stand til å ta vare på interessene til våre medlemmer enn det NTF er i dag. Vi er optimistiske og tror vi kan komme fram til et resultat vi kan anbefale. Vi møter godt forberedte. Høringssvarene fra våre foreninger er bra samstemte på hva som er det viktigste for oss. I høringssvarene så vi at temaer som blant annet bransjeråd, valg av forbundssekretærer og representantskap er viktige for våre medlemmer, sier forbundsleder Roger Hansen i NTF.

Hvis forhandlingen går etter planen, vil det fredag 8. februar foreligge et endelig utkast til avtale om sammenslåing av de fire forbundene. I dokumentene vil det også være et forslag til vedtekter og handlingsprogram.

 

Foto: Forbundslederne var i godt humør før forhandlingene startet. Leif Sande - Industri Energi (t.v.), Roger Hansen - NTF, Erna Hagensen - Arbeidsmandsforbundet og Odd Christian Øverland - Postkom

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok