Nett-banner 950x173 72

Kommunevalget også et valg om søndagsåpne butikker

9.august 2015
LarsJohnsen 240512 - Det kan bli opptil hver enkelt kommune å bestemme om butikkene skal være åpne på søndager. Derfor oppfordrer jeg våre medlemmer til å stemme på de partiene som sier nei til søndagsåpne butikker i det kommende kommunevalget, sier 1. nestleder Lars M. Johnsen i Norsk Transportarbeiderforbund (NTF). Les mer!

Den blå/blå regjeringa har foreslått at det skal bli tillatt å ha søndagsåpne butikker. En samlet fagbevegelse har gått mot dette, og viser blant annet til at flere hundre tusen arbeidstakere som i dag har helgefri, kan bli pålagt søndagsarbeid.

Blant NTFs medlemmer er det særlig de som jobber i grossistbransjen og godstransport som kan bli rammet av forslaget.

NTF er også bekymret for at søndagsåpne butikker kan føre til dyrere mat og nedleggelse av små butikker ute i distriktene.

- Vi tror ikke at folk kjøper flere svinesteiker eller melkekartonger bare fordi butikkene er åpne på søndager. Derfor må butikkene ta igjen høyere kostnader ved å øke matprisene, sier Johnsen.

- I Danmark førte søndagsåpning av butikkene til en rasering av en rekke dagligvarebutikker i distriktene. De var ikke i stand til å konkurrere mot kjøpesentrene og butikkene i byene. Slik vil vi ikke ha det i Norge, sier nestlederen.

- I høringsrunden som har vært, viser det seg at de aller fleste vil ha søndagen som søndag slik det er i dag. Arbeidstakerne er imot, arbeidsgiverne er i mot, ja, de aller fleste høringsuttalelsene er negative til regjeringas forslag. Derfor bør Høyre og Fremskrittspartiet besinne seg og legge bort dette, sier 1. nestleder i NTF, Lars M. Johnsen.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok