Nett-banner 950x173 72

Ideologien må styrkes!

2.september 2015
028 Monica Johansen Ideologien i opplæringa av tillitsvalgte må styrkes. Det mener styre- og klubblederkonferansen i Østfold Transportarbeiderforening (ØTF) etter at de gjennomgikk Fafos rapport «Den nordiske modellen frem mot 2030. Et nytt kapittel?» på sin siste konferanse. Les mer!

I  en uttalelse fra konferansen, pekes det på at idelogien i fagbevegelsen synes å ha blitt mindre viktig etter midten av 60-tallet. Konferansen mener derfor at den ideologiske siden av opplæringen av tillitsvalgte må styrkes.

- Styre- og klubbleder konferansen i ØTF er av den oppfatning at det i opplæringen av tillitsvalgte, på alle nivåer må fokuseres mye mer på den ideologi våre forfedre etterlot seg. Vi må fokusere på forfedrenes forståelse, ikke vår moderne reviderte forståelse av ideologien, heter det i uttalelsen.
 
Konferansen framholder at man må våge å si det ikke helt politisk korrekte, for å være tro mot den grunnmur som fagbevegelsen er tuftet på.
 
- Uten ideologien er fagbevegelsen utvannet som en hvilken som helst syklubb. Ved denne styrkingen av ideologi, vil fagbevegelsen få tydelige og synlige ledere som går i front, heter det i uttalelsen fra styre- og klubblederkonferansen i ØTF.
 
Foreningsleder Monica Johansen i ØTF forteller at foreninga har et ideologisk basert tema på alle sine kurs.
- Vi i ØTF er bekymert over at fagbevegelsens virksomhet i dag ikke bygger på vår idelogiske grunnmur. Vi skal tross alt være arbeidsgivernes motpol, og da må vi bygge på den idelogien som våre forfedre i fagbevegelsen la grunnlaget for, sier Monica Johansen.

Trykk her for å lese hele uttalelsen fra styre- og klubblederkonferansen i ØTF!

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok