Nett-banner 950x173 72

NLF går inn for allmengjøring

2.september 2015
GeirMo-lastebil090215-small Norges Lastebileier-Forbund (NLF) vil innføre krav om minstelønn på 157 kroner per time og diettgodtgjørelse for alle som kjører på norske veier. NLF støtter dermed fagorganisasjonenes krav om allmengjøring av tariffavtalene i godstransport, skriver Lastebil.no. Les mer!

(Bildet: Adm. dir. Geir A. Mo i NLF støtter kravet om almenngjøring av tariffavtalene i godssektoren. Foto - NLF)

NLFs støtte til allmengjøring er også betinget av at det blir effektive kontrolltiltak slik at det i framtiden ikke er fritt fram for utenlandske arbeidsgivere å konkurrere om transportoppdrag ved å betale «luselønn» til sine sjåfører.  Det vil kreve et utvidet samarbeid mellom de ulike kontrolletatene i tråd med NLFs krav om å innføre et «transportpoliti».

Administrerende direktør Geir A. Mo mener at innføringen av disse kravene vil endre spillereglene, dersom det etterleves.
 
– Vi har bedt om verktøy for å bekjempe sosial dumping og etablere like konkurransevilkår. En minstelønn for all kjøring i Norge kan bli et slikt verktøy, dersom det også vil omfatte kabotasjekjøring, noe vi forutsetter, sier Mo.
 
– Uten en effektiv kontroll risikerer vi imidlertid at en allmengjøring blir en papirtiger uten effekt for andre en seriøse norske bedrifter, poengterer han og forventer at myndighetene tar ballen videre.

Trykk her for å lese hele saken på Lastebil.no!

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok