Nett-banner 950x173 72

Nei til mere fart for bybusser

12.april 2013
JanSivertsen311013-small Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) går sterkt mot at buss klasse 1 skal kunne kjøre med en fartsgrense på 70 km i timen på vegstrekninger med denne fartsgrensa eller høyere. - Dette vil føre til en forverring av trafikksikkerheten både for busspassasjerer og andre vegfarende, sier forbundssekretær Jan Sivertsen i NTF. Les mer!

(Foto: Roy Ervin Solstad - Transportarbeideren)

Det er Statens vegvesen som har sendt ut på høring et forslag om at busser i klasse 1 skal kunne kjøre med en fartsgrense på 70 km i timen på vegstrekninger med denne fartsgrensa eller høyere fartsgrense.

Sivertsen peker på at NTF tidligere har gått inn for at busser i denne klassen ikke skal kjøre fortere enn 60.
-  Dette står vi fortsatt på. I buss klasse 1 er det ingen sikring av passasjerer i form av sikkerhetsbelter, og det tillates også et stort antall passasjerer på ståplasser. Å tillate at disse bussene skal kjøre inntil 70 km i timen på veger med høyere fartsgrense, vil bety en ytterligere forverring av sikkerheten for passasjerene, sier Jan Sivertsen.

- I vårt høringssvar peker vi også på at at busser med særskilt og lavere fartsgrense en annen trafikk, vil kunne skape trafikkfarlige situasjoner. Spesielt gjelder dette på strekninger med én kjørefil i hver retning. Kollisjoner med buss klasse 1 i 70 km i timen, vil kunne få svært alvorlige konsekvenser. Vi går derfor inn for å forby at slike busser skal kjøre på vegstrekninger med høyere fartsgrense enn 60 km i timen, sier forbundssekretær Jan Sivertsen.

Les hele høringssvaret fra NTF her!

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok