Nett-banner 950x173 72

Frontalangrep på norske havnearbeidere

24.april 2013
OsloHavn1-small - Jeg har ikke sett makan til skiting i eget reir, sier forbundsleder Roger Hansen i Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) etter å ha lest et manus til et leserinnlegg som skal komme på trykk i Aftenposten denne uka. I leserinnlegget går arbeidsgiverne i havnesektoren til frontalangrep på tariffavtaler de selv har skrevet under på. Les mer!


I leserinnlegget påstås det blant annet at et av de største hindrene for miljøvennlig godstransport på sjø er ”…..tariffavtalen til de rundt 330 laste- og lossearbeiderne som er organisert i Norges Transportarbeiderforbund (NTF). Avtalen gir dem fortrinnsrett til å laste og losse skip i offentlige havner. Måten den foreldede tariffavtalen praktiseres på, skaper daglig problemer kysten rundt.” 

- Det er selvsagt ikke havnearbeidernes tariffavtaler som er det største hinderet for miljøvennlig sjøtransport. Den aller største trusselen er at transportkjøperne i Norge bruker utenlandske transportselskaper med sjåførlønninger ned i 600 Euro pr måned til lovlig og ulovlig innenlands godstransport på veg, såkalt kabotasjekjøring. Mange av disse transportkjøperne er medlemmer i NHO Transport og Logistikk, som attpåtil vil oppheve dagens kabotasjeregler og slippe alt fritt. Så lenge arbeidsgiverne benytter sosial dumping for å få ned fraktkostnadene på veg, vil godstransport på sjø ha store problemer med å bli konkurransedyktig, sier Roger Hansen.
 
Respekt for avtaler
 
- Vi vet ikke helt om vi skal le eller gråte. Det må ha gått arbeidsgiverne hus forbi at en tariffavtale er en avtale som er inngått etter forhandlinger mellom arbeidstakere og arbeidsgivere, og som de selv har skrevet under på. Vi for vår del er vant til at inngåtte avtaler respekteres, sier Roger Hansen.
 
- At arbeidsgiverne synes en tariffavtale er dyr, er selvsagt ikke noe nytt. Det har de syntes siden tidenes morgen. Men at de angriper havnearbeiderne på denne måten, er en mangel på respekt for inngåtte avtaler som vi ikke har sett makan til. At de i samme slengen nærmest henretter egne evner til å forhandle fram tariffavtaler får vi ta til etterretning og ta med oss i hovedforhandlingene i 2014, sier Hansen.
 
Lunsj
 
I manuset til leserinnlegg, bruker arbeidsgiverne lunsjordningen i Oslo Havn som eksempel på at måten tariffavtalene praktiseres på, skaper ”daglig problemer kysten rundt”. I Oslo havn har laste- og lossearbeiderne felles lunsjpause, og da stopper arbeidet på havna opp. Arbeidsgiverne mener dette er ”verdens dyreste lunsj”, og ønsker en kontinuerlig arbeidsordning og skriver at de har tilbudt 19 % gjennomsnittlig lønnsøkning for en slik ordning, og sier at dette tilbudet er avslått.
 
- Arbeidsgiverne må lide av en betydelig grad av erindringsforskyvning. De ”glemmer” at NTF i begynnelsen av mars la fram et forslag for NHO Transport og Logistikk om en arbeidsordning i havnene som åpner for kontinuerlig drift. Ordningen er for øvrig lik arbeidsordningen i Mosjøen havn. Vårt forslag har de ikke brydd seg med å svare på. Det foregår også forhandlinger om liknende ordninger lokalt i Oslo havn. Når de omtaler sitt tilbud om 19 % lønnsøkning til havnearbeiderne i Oslo, glemmer de helt at tilbudet kunne medføre en lønnsnedgang på opp til 800 kroner pr døgn for de som jobber i containerhavna. At havnearbeiderne avslår et slikt tilbud, er ikke vanskelig å forstå, sier Roger Hansen.
 
Risavika
 
- Arbeidsgiverne er også sure på at vi krever en tariffavtale i Risavika havn ved Stavanger og at vi har varslet boikott av havna om vi ikke får opprettet slik avtale. Arbeidsretten avgjorde nylig at vi har anledning til å varsle slik boikott. Dommen fastslår også at Hovedavtalen mellom LO og NHO ikke er til hinder for å iverksette sympatistreik for å støtte en boikottaksjon med krav om tariffavtale, sier Hansen.  
 
- Arbeidsgiverne mener i leserinnlegget at vår tariffavtale vil bety at kostnadene til laste- og lossearbeid i havna vil øke med 30 prosent. Dette er et forunderlig regnestykke. Arbeidsgiverne har til nå nektet å diskutere noe som helst med oss. I dag utføres laste- og lossearbeid i Risavika av arbeidere som er lønnet etter den såkalte Landbaseavtalen til Industri Energi. Det er ikke rare forskjellen i timelønnssatsene i de to tariffavtalene, så hvorfor vår tariffavtale skal bli så mye dyrere, er en gåte, sier Roger Hansen.
 
Forhandlingsklima
 
Forbundslederen i NTF stiller seg svært undrende til det massive angrepet som arbeidsgiverne gjør på tariffavtalene i havnesektoren.
 
- Hvorfor arbeidsgiverne ønsker å oppnå ved å forsure forhandlingsklimaet mellom oss og dem, vet vi ikke. Vi får bare konstatere at de ønsker krig i stedet for konstruktiv dialog, sier forbundsleder Roger Hansen i NTF.
 
Trykk her for å lese hele manuset til leserinnlegg fra arbeidsgiverne i havnesektoren!

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok