Nett-banner 950x173 72

Kan bli streik i gods

5.juli 2014
LarsJohnsen240512 Forhandlingene mellom Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) med NHO Transport og NLF om nye overenskomster i godstransport, brøt sammen onsdag kveld. - Arbeidsgiverne ville ikke komme oss i møte på våre krav, sier 1. nestleder Lars M. Johnsen i NTF. Les mer!

- Våre hovedkrav er knyttet til kompetanse og lønn. Det er viktig å få gjort noe på utvikling av kompetanse hos sjåførene. Det er viktig for seriøsiteten i bransjen, og for rekruttering av sjåfører i framtida, sier Johnsen, Godsoppgjøret går nå til mekling.
 
- Sjåføryrket er et lavlønnsyrke der minstelønna ligger under for eksempel renholderne. Dette ville vi gjøre noe med i forhandlingene, men arbeidsgiverne var ikke villige til å møte oss på dette, sier Lars M. Johnsen.
 
Forhandlingene ble gjennomført i samarbeid med Yrkestrafikkforbundet (YTF). Tidspunkt for mekling er ikke fastsatt. En eventuell streik blant godssjåførene kan tidligst starte 23. mai.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok