Nett-banner 950x173 72

Justering av forsikringspremier

28.november 2014
Dag-Einar 261012 Premien for de obligatoriske forsikringsordningene for medlemmene i Norsk Transportarbeiderforbund gjennom LOfavør og Help Advokatforsikring, justeres opp med til sammen 4 kroner pr måned fra 1. januar 2015. Les mer!

- Disse justeringene er en helt ordinær justering som kommer hvert år, sier 1. sekretær Dag Einar Sivertsen i NTF.
 
Premien for de obligatoriske forsikringsordningene gjennom LOfavør justeres opp med 24 kroner per medlem per år fra 1. januar 2015. Dette innebærer at forbundets samlede forsikringskontingent som dekker de obligatoriske forsikringsordningene gjennom LOfavør endres fra kr 89,- til kr 91,- per måned fra samme dato.
 
Til orientering vil de obligatoriske forsikringene koste følgende etter justeringen:
Kollektiv Hjem:                      per måned                                 kr 70,-
Grunnforsikring:                   per måned                                  kr 21,-
 
Denne justeringen ble vedtatt av forbundsstyret den 3. oktober 2014. Forsikringsordningene i LOfavør er også forbedret. Trykk her for å lese mer om dette!
 
Også premien for forsikringsordningen gjennom Help justeres opp med 24 kroner per medlem per år fra 1.januar 2015. Til orientering vil Help advokatforsikring koste 55 kroner per måned fra denne dato. Justeringen for Help ble vedtatt av forbundsstyret den 27. november 2014.
 
Tilsammen medfører justeringene i alle obligatoriske forsikringene en økning på 48 kroner per medlem per år fra 1. januar 2015.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok