9 8 6 4 3 1

Det blir ingen busstreik!

29.april 2014
Tide Buss Det blir ingen streik i bussektoren etter at Norsk Transportarbeiderforbund mandags morgen kom fram til en meklingsløsning med NHO Transport og Spekter om Bussbransjeavtalen og konsernoverenskomsten. Les mer!


 - Det var ei utfordrende mekling, men vi kom fram til et resultat som vår forhandlingsdelegasjon kan anbefale overfor våre medlemmer, sier forbundsleder Roger Hansen i Norsk Transportarbeiderforbund (NTF). Hansen ledet forhandlingene for de fire fagforbundene som deltok i meklingen: NTF, Jernbaneforbundet, Fagforbundet og Yrkestrafikkforbundet. 

Alle får et tillegg i timelønna på kr 4,- fra 1. april. Det gis også et reguleringstillegg til alle 1. oktober i år på kr 2,- pr time. De som har fagbrev, får ytterligere 1 kr pr time fra 1. april. Det ble også forhandlet fram et reguleringstillegg fra 1. april 2015 på kr 2,- som alle får, og som kommer i tillegg til de sentrale tilleggene i mellomoppgjøret.
 
- Med tillegget vi får neste år, kommer vi samlet ut med et resultat som ligger nærmere gjennomsnittlig industriarbeiderlønn enn etter oppgjøret i 2012, sier Roger Hansen.
 
- Jeg vil også peke på at arbeidsgiverne nå skal dekke alle kostnadene for videreutdanning i forbindelse med fagbrev, sier Hansen.
 
Forslagene til nye overenskomster skal nå ut på uravstemning blant NTFs medlemmer: Fristen for uravstemning er satt til tirsdag 20 mai kl. 12.00.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok