Nett-banner 950x173 72

Lite tillit til ICA-ledelsen

16.januar 2013
ICA-tillitsvalgte160113 Tillitsvalgte for Norsk Transportarbeiderforbund i ICA er frustrerte og sinna, og føler seg holdt for narr. Før de skulle i møte med toppledelsen i ICA onsdag, hadde de tillitsvalgte en samling på formiddagen i dag der de gikk gjennom situasjonen i selskapet. Les mer!

 (Transportarbeiderforbundets tillitsvalgte i ICA, fra venstre: Reni Stoltenberg, Kebba Jammeh, Håvard Hansen, Sadat Ljesnjanin, Johnny Sletvold (hovedtillitsvalgt), Kjell-Arve Aspaas, Rolf-Vidar Jensen, Tor Lange, Fridts Johansen (hovedverneombud) og Alexander Osdal. Foto: Vegard Holm)

Les hele saken på Transportarbeideren.no!

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok