Nett-banner 950x173 72

Transportarbeiderforbundet støtter NLF-aksjon

3.desember 2013
RogerHansen190912 Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) støtter Norsk Lastebileierforbund Hordaland sin oppfordring til punkmarkering torsdag 14. mars kl. 14.00 - 14.05. Markeringen skjer samtidig med begravelsen til den nederlandske lastebilsjåføren og hans datter som omkom på svært glatte veger i en tragisk og dramatisk utforkjøring ved den beryktede Ådland bru på Stord i slutten av februar. Les mer!


Markeringen blir gjort for å vise repsekt og minnes alle som er drept og skadet på norske veger i vinter, og vil skje i minst seks fylker.

- Vi vil oppfordre NTFs medlemmer innen tungtransport til å delta i punktmarkeringen så sant de kan. Vi deler NLFs bekymring over dårlig vinterveglikehold på norske veger. Dette fører til mange ulykker som kunne vært unngått med bedre vedlikehold, sier forbundsleder Roger Hansen i NTF.

- I Statens Havarikommisjon for vegtrafikk sine rapporter leser vi ofte at vegens beskaffenhet er en medvirkende årsak til alvorlige ulykker. Dette er svært bekymringsfullt. Statens Vegtilsyn har nå åpnet tilsynssak mot Statens vegvesen på bakgrunn av en rapport som Statens Havarikommisjon har laget om en dødsylykke ved Voss sommeren 2011. I rapporten framgår det at vegens beskaffenhet medvirket til ulykken. Vi håper at Vegtilsynet på denne måten kan bidra til mye bedre rutiner og systemer for vedlikeholdet på vegene både sommer og vinter. Forbundet vil forøvrig ta opp problemene med dårlig vedlikehold av vegene på et møte med Statens Vegtilsyn i neste uke, sier Roger Hansen.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok