Nett-banner 950x173 72

Klart for stormarkering i Mosjøen!

16.oktober 2014
MosjøenHavn091213-small Havnearbeiderne i Mosjøen har siden 8. mai i år vært utestengt fra arbeidet sitt i en ulovlig lockout. Lørdag 18. oktober samles fagorganiserte fra inn- og utland til ei markering i Mosjøen for å vise sin motstand mot den ulovlige lockouten. Les mer!

(Foto: Havnearbeiderne i Mosjøen har siden 8. mai vært stengt ute fra havna i en ulovlig lockout)

Forbundsleder i NTF Roger Hansen vil være en av de mange appellantene på markeringa.

- Det er uvanlig med så langvarige konflikter, og det er uvanlig med den tøffe linjen vi har blitt møtt med fra arbeidsgiversiden. Den ulovlige lockouten arbeidsgiverne har møtt havnearbeiderne med i Mosjøen, er helt uakseptabel. Alcoa og Mosjøen Industriterminal skader Norges omdømme med sin opptreden. Vi reagerer også på at en vanligvis seriøs organisasjon som NHO støtter opp om denne linja, sier Roger Hansen.

- Vi setter stor pris på oppslutningen om dette arrangementet, spesielt at så mange fagforeningskamerater fra hele Europa kommer til Mosjøen for å gi sin støtte. Jeg oppfordrer alle i Mosjøen om å stille på arrangementet for å støtte havnearbeiderne, men også for å få mer informasjon om hva denne konflikten dreier seg om, sier klubbleder for havnearbeiderne, Pål Aanes.

Bakgrunnen for hovedkonflikten er at Risavika Terminal AS utenfor Stavanger nekter å undertegne tariffavtale med havnearbeiderne der. Hovedeieren av Risavika Terminal er fire kommuner i området. NTF startet en boikott av Risavika 1. november i fjor Havnene i Mosjøen og Tromsø ble tatt ut i sympatistreik 7. desember, men det ble gitt dispensasjon fra streiken i Mosjøen knyttet til lossing og lasting for Alcoa.

8. mai la havnearbeiderne i Mosjøen ned arbeidet fordi MIT skyldte nesten 600 000 kroner for utført arbeid. I stedet for å gjøre opp for seg, stengte MIT havnearbeiderne ute fra havna. Senere i mai, betalte MIT mesteparten av beløpet de skyldte, og havnearbeiderne ville ta opp igjen arbeidet. Men MIT har siden 8. mai nektet de å komme inn på arbeidsplassen sin, og har satt inn andre til å utføre lossing og lasting.

- MITs ulovlige lockout er et grovt tariffbrudd og et grovt brudd på fredsplikten som partene i arbeidslivet er pålagt mellom hovedoppgjørene. Dette er nå en sak mellom LO og NHO, og vil bli brakt inn for Arbeidsretten så snart det er praktisk mulig. NTF vil også gjennom det sivile rettsapparatet søke erstatning for tapt lønn for havnearbeiderne under den ulovlige lockouten. Dette beløpet er nå kommet opp i mange millioner kroner, sier Roger Hansen.
 
Markeringa starter på torget i Mosjøen kl. 12.00 på lørdag.


 

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok