Nett-banner 950x173 72

Boikotten av Risavika virker!

27.februar 2014
Risavika-251113-small Konteinertrafikken over Risavika terminal ved Stavanger, sank med 30 % i fjor. - Dette viser at NTFs boikott av Risavika virker. Til sammenligning hadde konteinertrafikken i Kristiansand og Oslo ingen nedgang i fjor, sier forbundsleder Roger Hansen i Norsk Transportarbeiderforbund (NTF). Les mer!

(Bildet: Det var en stor demonstrasjon ved Risavika terminal 27. november i fjor)

Risavika terminal har siden 2009 nektet å inngå tariffavtale med Transportarbeiderforbundet om lossing og lasting. NTF innledet derfor en boikott av terminalen 1. november i fjor. 7. desember ble losse- og lastearbeiderne i havnene i Mosjøen og Tromsø tatt ut i sympatistreik. Risavika terminal har nå bedt staten om 50 millioner kroner i støtte. Antall skipsanløp ved Risavika terminal har fortsatt å synke i 2014.

- Direktør Kurt Ommundsen i Risavika sier årsaken til trafikknedgangen, er at de har tapt trafikk til billig vegtransport. Dette er i sannhet en underlig påstand. Ommundsen påstår at de gjør lossing og lasting i Risavika til halve prisen av hva det koster i de havnene der vi har tariffavtale. Da er det merkelig at havnene med dobbelt så høye kostnader til lossing og lasting øker konteinertrafikken, mens Risavika har kraftig nedgang, sier Roger Hansen.

- Vi ser nå at mange vareeiere ikke tar sjansen på å føre gods til Risavika terminal, men finner andre transportveger for godset sitt. Dette er logisk. Risavika terminal har en konflikt med oss, som vi nå ser på hvordan vi skal trappe opp blant annet på internasjonalt nivå. Dat er det ikker så rart at vareeierne finner alternative veger å føre fram godset på, sier forbundslederen. 

- Det finnes en enkel løsning på denne situasjonen i stedet for å be det offentlige dekke tapet Risavika har på konflikten med NTF. Det er å inngå tariffavtale med oss på lossing og lasting. Da vil vareeierne igjen ha sikkerhet for at godset de fører over Risvika vil komme fram, sier Hansen.

- Det er riktig at billig vegtransport gjennom kabotasjekjøring er en stor trussel mot å føre en større andel av godstransporten fra veg til sjø og bane. Jeg foreslår at Kurt Ommundsen tar seg en prat med sin organisasjon NHO Logistikk og Transport og ber de  hjelpe til med å begrense denne lavpristransporten i stedet for å applaudere den slik de har gjort til nå, sier forbundsleder Roger Hansen.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok