Nett-banner 950x173 72

- Selvmål av arbeidsministeren

23.september 2014
RogerHansen190912 - Flere midlertidige stillinger i arbeidslivet øker ikke sysselsettingen. Det resulterer bare i at det blir færre faste jobber. Dette er det kun arbeidsgiverne som tjener på, sier forbundsleder Roger Hansen i Norsk Transportarbeiderforbund (NTF). Les mer!

I en kronikk i VG tirsdag i forbindelse med regjeringas forslagt til endringer i Arbeidsmiljøloven (AML), skriver arbeidsminister Robert Eriksson at blant annet ungdom har større sjanse til å bli fast på laget når man får prøvd seg som innbytter først. Han viser til at fotballspilleren Mats Møller Dæhli ikke ble fast på fotballlaget før han hadde prøvd seg som innbytter.

Færre faste stillinger
- Dette er selvmål av arbeidsministreren. Han hopper glatt over erfaringene fra blant annet Sverige der det er mye større adgang til midlertidige ansettelser enn i Norge. Dette har ikke ført til annet enn at antall faste stillinger har gått ned, og sysselsettingen har ikke økt. Det finnes eksempler i Sverige på spedisjonslagre der nesten alle arbeidstakerne er innleide eller jobber på korttidskontrakter. Hvordan skal en midlertidig få fast ansettelse der, spør Roger Hansen.

I Sverige viser statistikken at ungdomsledighetens andel av den samlede arbeidsledigheten er større enn i Norge. OECD har også advart mot å øke adgangen til midlertidige ansettelser.

- Studier som er gjort i Sverige, viser at sjansen for en overgang fra midlertidig til fast stilling langt mindre enn i Norge. I tillegg er det mye lettere for arbeidsledige i Norge å komme i jobb, og en langt større andel av de ledige endte i faste stillinger enn det som var tilfellet i Sverige, sier Hansen.

Topartssamarbeid
- Eriksson skyver ungdom og utsatte grupper foran seg i iveren etter å tekkes arbeidsgiverne. I denne saken har han avlyst trepartssamarbeidet til fordel for et topartssamarbneid. Dette er å legge opp til konfrontasjon og konflikt i stedet for samarbeid mellom regjeringa og begge partene i arbeidslivet, sier forbundsleder Roger Hansen.

Robert Eriksson avviser i Dagbladet tirsdag LOs forslag om å utvide adgangen til prøvetid fra seks til ni måneder.

-  Det er å sammenligne epler og pærer. I prøvetiden er du fast ansatt, og det er helt andre vilkår for å si opp noen enn hvis du er midlertidig, sier arbeidsministeren.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok