Nett-banner 950x173 72

Brudd i forhandlingene - stor fare for busstreik!

4.november 2014
Roger260114 Det er stor fare for streik i bussektoren fra slutten av april etter at det fredag ble brudd i forhandlingene i lønnsoppgjøret (Bussbransjeavtalen) mellom Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) og NHO Transport og Spekter (Nettbuss). Oppgjøret går nå til mekling. Les mer!

Hvis det blir streik, kan denne tidligst starte fra arbeidstidas begynnelse mandag 28. april.

- Vi har ikke mottatt noe som helst økonomisk tilbud. Arbeidsgiverne løper fra enigheten vi har om at Bussbransjeavtalen skal et lønnsnivå på linje med gjennomsnittlig industriarbeiderlønn, så vi hadde ikke noe annet valg enn å bryte, sier forbundsleder Roger Hansen i Norsk Transportarbeiderforbund (NTF).
 
For sjette gang på rad, havner bussoppgjøret hos riksmekleren.
 
- Dette er veldig skuffende. Vi håpet på at arbeidsgiverne for en gangs skyld ville vise vilje til forhandlingsløsning, men det gjorde de ikke. Erfaringene fra tidligere meklinger, viser jo at arbeidsgiverne har mye mer å gå på enn de har vist i forhandlingene. Arbeidsgivernes holdning undergraver forhandlingsinstituttet. Det kan ikke være slik at tarifforhandlinger bare er en rutinemessig øvelse for å flytte oppgjør inn i mekling, sier Roger Hansen.
 
Plassoppsigelse for NTFs medlemmer i bussbransjen blir nå levert riksmekleren, og det ligger an til mekling 26. - 27. april. Forhandlingene i buss ble gjort i samarbeid med Norsk Jernbaneforbund (NJF), Fagforbundet og Yrkestrafikkforbundet (YTF).

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok