Nett-banner 950x173 72

- Tåler ikke sannheten dagens lys?

5.desember 2014
FrontMotFront Forbundsleder Roger Hansen i Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) reagerer på at Vegdirektoratet har holdt hemmelig mer enn 1500 interne granskninger av dødsulykker på vegene de siste årene. - Tåler ikke sannheten dagens lys? spør forbundslederen. Les mer!

Det er VG som har avlørt at Vegdirektoratet har holdt hemmelig alle rapportene fra de interne ulykkesanalysegruppene (UAG). Ikke en gang politiet har hatt tilgang til disse rapportene, der noen av de har konkludert med at  feil med vegen og dårlig vedlikehold har hatt til dels stor betydning for ulykkesforløpene. Flere forsvarsadvokater har kommet med sterk kritikk, og mener at saker med klienter som er blitt dømt for uaktsomt drap, kunne fått et annet utfall hvis rapportene hadde vært framlagt i retten.

- Begrunnelsen for hemmeligholdet er mildt sagt spesiell. Direktoratet ønsker at de interne granskningene skal være mest mulig usminket. Men det kan jo ikke være slik at den usminkede sannheten ikke tåler dagens lys, sier Roger Hansen.

- Hvis det er slik at tilstanden på vegen har hatt betydning for ulykkesforløp, er det svært viktig at dette kommer fram, sier Hansen.

- Rapportene fra Statens Havarikommisjon om dødsulykker som involverer tunge kjøretøy, er tilgjengelige for alle. Slik må det også bli for Vegdiretoratets ulykkesrapporter. Hvis ikke, bør myndighetene vurdere å flytte disse UAG-gruppene til et uavhengig statlig organ, sier forbundsleder Roger Hansen.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok