Nett-banner 950x173 72

Det kan gå mot havnestreik

23.april 2014
Terje270412 Det er fare for streik i norske havner etter at det onsdag ble brudd i lønnsforhandlingene mellom Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) og NHO Logistikk og Transport etter bare en dag med forhandlinger. - Arbeisgiverne vil ensidig innskrenke omfanget av våre tariffavtaler, sier 2. nestleder Terje Samuelsen i NTF. Les mer!

Bakgrunnen for bruddet er at arbeidsgiverne mener at våre tariffavtaler ikke skal gjelde på privat område. De har derfor sagt opp NTFs tariffavtale med Norlines i Tromsø til utløp med den begrunnelse at det er ei privat havn.

- Det er helt utenkelig å gå med på dette. Da kunne enhver havneeier leie bort havna til en privat driver og påstå at havna er privat, og dermed kvitte seg med alle våre tariffavtaler. Dette vet selvsagt arbeidsgiverne er helt umulig for oss å gå med på, så vi hadde ikke annet valg enn å bryte forhandlingene, sier Terje Samuelsen.

Han understreker at de finnes ikke noe grunnlag for å kunne påstå at NTFs tariffavtaler i havn ikke skal gjelde på privat område.

- Arbeidsgiverne bruker denne saken som ei brekkstang for å kvitte seg med fortrinnsretten som de registrerte havnearbeiderne har til lossing og lasting. Denne retten har vært en del av havnearbeidernes tariffavtaler i snart hundre år, og er dessuten hjemlet i ILO-konvensjon 137, som Norge har ratifisert, sier Samuelsen.

- Det eneste unntaket i våre tariffavtaler, er knyttet til bedriftshavner. Der kan bedriften bruke egne ansatte under forutsetning av at det kun losses og lastes bedriftens egne råvarer og produkter., sier Terje Samuelsen.

- Hvis arbeidsgiverne tror at de på denne måten kan legge til side en ratifisert ILO-konvensjon bare fordi de vil ha lossing og lasting utført billigere, så må de tro om igjen. Hvis de ikke gir seg på dette, går det mot streik i havnene, sier 2. nestleder Terje Samuelsen.

Oppgjøret i havn går nå til mekling. Tidspunktet for mekling er ennå ikke fastsatt. En havnestreik vil tidligst kunne starte torsdag 8. mai.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok