Nett-banner 950x173 72

Regjeringa må trekke forslagene!

18.juni 2014
Repskapet180614-small Regjeringa må trekke forslagene til endringer i Arbeidsmiljøloven. Det sier representantskapet i Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) i en uttalelse fra sitt møte 18. juni. Regjeringen har brutt en god norsk tradisjon for samarbeid i norsk arbeidsliv, heter det i uttalelsen. Les mer!

Regjeringas forslag vil føre til mer innleie, flere midlertidig ansatte, mer overtid og mer søndagsarbeid, sies det i uttalelsen.

Representantskapet sier videre at arbeidslivet skal ikke lengre bygges på faste, hele stillinger. Regjeringens forslag bryter med prinsippet om at faste ansatte skal brukes til faste oppgaver. Regjeringa sin politikk og framgangsmåte viser at de ikke tar spillereglene mellom partene i arbeidslivet på alvor. Forslagene vil virke ekskluderende og gi et mer utrygt og uforutsigbart arbeidsliv, uttaler representantskapet i NTF.

Les hele uttalelsen her!

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok