Nett-banner 950x173 72

- Håper det blir reelle innstramminger

24.juni 2013
Blomquist140513 Samferdselsminister Marit Arnstad varsler innstramming på reglverket for kabotasjekjøring. Hun sier til NTB at hun blant annet vurderer å redusere antall lovlige kabotasjeturer fra 3 til 1. - Det er positivt at statsråden ser at kabotasje er et stort problem. Om det blir reeelle innstramminger gjenstår å se, sier forbundsleder Roger Hansen i Norsk Transportarbeiderforbund (NTF). Les mer!


 Arnstad sier at å redusere antall lovlige kabotasjeoppdrag fra 3 til 1 i tråd med det Finland har gjort, må diskuteres med EU-kommisjonen før det blir gjennomført. Hun ønsker også at regelverket skal presiseres slik at utenlandske lastebiler må ha med seg reell last inn i Norge for å ha anledning til å utføre kabotasjekjøring. I dag kommer mange inn i landet kun med en pall med last for å utføre kabotasjeoppdrag.

- Hvis antall kabotasjeoppdrag reduseres, snakker vi om en reell innstramming. Dette er vi selvsagt positive til. Når det gjelder presiseringen om last, håper vi dette innebærer at kontrollen ved grensene trappes kraftig opp og at utenlandske kjøretøyer må ha med seg mer enn en pall med last inn i Norge. Ellers vil ikke presiseringen av regelverket ha noen virkning, sier Roger Hansen.

Samferdselsministeren sier videre at vil bli krav om vinterdekk og mønsterdybde på 5 millimeter på alle tunge kjøretøy fra vinteren av. Arnstad forteller til NTB at departementet også jobber med en forskrift som vil regulere ordningen med obligatorisk bompengebrikke nærmere fra neste år. Ordningen vil gjelde både norsk og utenlandsk transportnæring.

- Vi er glade for at kravet om vinterdekk og 5 millimeter mønsterdybde nå kommer. Dette vil kunne redusere antall dårlig skodde utenlandske kjøretøy på norske veger. Ordningen med obligatoriske bombrikker har vi ventet på lenge. Dette vil kunne bidra til at utenlandske kjøretøyer ikke lurer seg unna bomavgifter i Norge og bidra til litt jevnere konkurranseforhold mellom norske og utenlandske transportører, sier forbundsleder Roger Hansen i NTF.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok