Nett-banner 950x173 72

Mellomoppgjøret i havn

26.mars 2015
RogerHansen040512 Det blir ingen streik etter at LO og NHO torsdags kveld ble enige i forhandlingene i årets mellomoppgjør. Det blir gitt et tillegg på 1,75 kroner i timen for medlemmer på overenskomster som ligger under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Les mer!

- Gitt de beskjedne rammene for årets mellomoppgjør, er det riktig å ta ut alt som tillegg til lavtlønte. Dette er også i tråd med vedtaket i LOs representanskap, sier forbundsleder Roger Hansen i Norsk Transportarbeiderforbund (NTF). Hansen var NTFs representant i LOs forhandlingsdelegasjon.

Lavtlønnstillegget blir gitt til alle på overenskomster med gjennomsnittlig årslønn på 388.013 kroner eller mindre. Gjennomsnittlig industriarbeiderlønn er 431.126 kroner. Det betyr at omlag 20 % av alle arbeidstakerne vil få dette lavtlønnstillegget, halvparten av disse er kvinner.

- LO har en tradisjon for å ta ansvar i vanskelige tider. Det gjør vi også i år. Vi tar hensyn til bedriftene i en utfordrende situasjon for norsk næringsliv. Nå håper jeg regjeringen viser det samme ansvaret, lytter til partene og reverserer innstrammingen i permitteringsregelverket, sier LO-leder Gerd Kristiansen.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok