Nett-banner 950x173 72

Full seier i tingretten!

9.oktober 2013
LarsJohnsen 240512 Oslo Tingrett har i en dom fastslått at boikotten som Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) har varslet mot Risavika Terminal AS er lovlig. - Vi er fornøyde, men dommen var forventet. Det ville vært svært underlig om tingretten hadde kommet fram til at boikott ikke kunne brukes i kampen for å opprette tariffavtaler, sier 1. nestleder Lars M. Johnsen i NTF.


NTF varslet i fjor boikott av Risavika Terminal AS ved Stavanger da bedriften ikke ville gå med på å opprette tariffavtale med NTF. Saken ble bragt inn for Arbeidsretten, som i sin dom sa at boikott var lovlig i henhold til avtaleverket mellom partene i arbeidslivet. Risavika Terminal AS brakte så saken inn for tingretten for å prøve den i forhold til boikottloven. Tingretten fant at NTF sitt varsel om boikott var i henhold til loven, og Risavika Terminal AS må i følge dommen betale NTF nesten 170 000 kroner i saksomkostninger.

- Nå har både Arbeidsretten og tingretten fastslått at vårt boikottvarsel var lovlig. Når vi attpåtil vet at det finnes en høyesterettsdom i den såkalte Solasaken som konkluderte med det samme, bør nå Risavika Terminal innse at nok er nok. De bør nå sette seg til forhandlingsbordet og heller forhandle med oss om innholdet i tariffavtalen, sier Johnsen.

- Vi vil nå diskutere med LO om hva som er konsekvensene av denne dommen før vi bestemmer oss for hva vi skal gjøre. Men slik NTF ser det, er det ikke lengre noen formelle hindre for å iverksette boikott av Risavika Terminal, sier Lars M. Johnsen.

Trykk her for å lese hele dommen fra Oslo tingrett!

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok