Nett-banner 950x173 72

Hard kritikk for manglende åpenhet

6.mai 2015
FrontMotFront Statens vegvesen får hard kritikk fra det såkalte Graver-utvalget for manglende åpenhetskultur. Utvalget har sett på vegvesenets håndtering av rapportene fra etatens egne ulykkesanalysegrupper (UAG). Det var VG som i 2014 avslørte at politiet ikke fikk tilgang til disse rapportene i forbindelse med etterforskning av ulykker i trafikken. Les mer!

Rapporten fra Graver-utvalget ble overlevert samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen på en pressekonferanse fredag. Utvalgets leder, jusprofessor Hans Petter Graver,sa på pressekonferansen at utvalget  har konkludert med at vegvesenet ikke har begått lovbrudd i denne saken. Men utvalgslederen pekte på at etaten preges av en manglende åpenhetskultur som er uheldig.

Graver fortalte også at utvalget ikke har fått all informasjon som de har bedt om fra Statens vegvesen i arbeidet med rapporten.

Utvalget ble nedsatt av samferdselsministeren etter at VG avslørte hemmeligholdet av UAG-rapportene i 2014. En 20-åring ble først dømt for bildrap i tingretten. Saken ble deretter anket til lagmannsretten der 20-åringen ble frikjent for bildrap etter at UAG-rapporten ble lagt fram for retten. I rapporten går det fram at vegens beskaffenhet hadde stor betydning for ulykkesforløpet. Frikjennelsen ble blant annet begrunnet med innholdet i UAG-rapporten,

- Det er bekymringsfullt at Statens vegvesen blir kritisert for manglende åpenhet. Dette forventer vi at samferdselsministeren nå tar fatt i og får endret. Det er avgjørende for troverdigheten til Statens vegvesen at det ikke stilles spørsmål om etaten holder ting hemmelig for å skjule egne feil, sier 1. nestleder Lars M. Johnsen i NTF.

Trykk her for å lese rapporten fra Graver-utvalget!

 

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok