Nett-banner 950x173 72

- Tar ikke sosial dumping på alvor

24.april 2014
Anette-Trettebergstuen-DNA-small – Flertallet i transportkomiteen er kun opptatt av å få gjort noe med trafikksikkerheten innen transportbransjen, sier Aps Anette Trettebergstuen til Transportarbeideren. Et forslag om at fri konkurranse ikke måtte gå på bekostning av ryddige lønns- og arbeidsvilkår, ble nedstemt i komiteen. Les mer!

(Tekst: Roy Ervin Solstad/Transportarbeideren - Foto: Arbeiderpartiet)

Anette Trettebergstuen fra Arbeiderpartiet må se langt etter støtte fra det borgerlige flertallet når Stortinget behandler Aps forslag til tiltak mot sosial dumping i transportsektoren i dag.

I utgangspunktet var det flere stortingsrepresentanter fra Arbeiderpartiet som leverte inn et forslag inneholdende ti punkter til bekjempelse av sosial dumping og kriminalitet innen transportbransjen, samt forslag for å bedre trafikksikkerheten gjennom ulike tiltak rettet mot tungbiler (lastebiler og busser).

I mars inviterte samferdselskomiteen til åpen høring i forbindelse med forslaget. Der kom det klart fram at bransjen både på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden var samstemte i at det trengtes tiltak.

Skuffet
Rett før påske kom innstillingen fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Der heter det at: "Stortinget ber regjeringen om å komme tilbake til Stortinget på egnet måte med sak om oppfølging av arbeidet med trafikksikkerhet knyttet til tungbil og grenseoverskridende transport." Det opprinnelige forslaget fra Arbeiderpartiet legges ved innstillingen fra komiteen.

En av de opprinnelige forslagsstillerne, Anette Trettebergstuen fra Arbeiderpartiet, er skuffet over at flertallspartiene ikke ser problemene med sosial dumping i transportbransjen.

– Jeg hadde håpet at regjeringen nå skulle ta på alvor den situasjonen som vi har sett og ser i transportbransjen og som stadig forverrer seg. Seriøse norske selskaper utkonkurreres av utenlandske selskaper med dårlige lønns- og arbeidsvilkår. I tillegg skapes de utrygghet på veiene for trafikantene. Derfor er det trist at de ikke vil være med på å innføre disse tiltakene, sier hun.

Kun trafikksikkerhet
Trettebergstuen innrømmer at hun er litt overrasket over at flertallet i komiteen ikke kom forslagsstillerne i møte, og at komiteen i stedet kun fokuserte på trafikksikkerheten.

– Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen har levert en del ting på trafikksikkerhet. Det skal han ha for, men dette handler om mer enn utstyr på lastebilene og kontroller på grensa. Hans reaksjon da vi kom med forslaget ga meg godt håp om at vi skulle få flertall for dette, men i stedet har de inntatt sin vanlige høyreside-posisjon i forhold til sosial dumping, påpeker hun.

Fortsetter kampen
I dag vil stortinget debattere transportkomiteens innstilling, men Anette Trettebergstuen erkjenner at noen endring på innstillingen ikke vil komme i dag. Det betyr derimot ikke at hun vil gi opp kampen mot sosial dumping i transportsektoren.

– Vi i opposisjonen vil fortsette å jobbe sammen med næringa og fagbevegelsen mot sosial dumping. Vi vil fortsette å komme med forslag til tiltak, og vil prøve å søke flertall for mest mulig av de tiltakene i Stortinget, sier en kampklar Anette Trettebergstuen til Transportarbeideren.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok