Nett-banner 950x173 72

Må betale erstatning

24.mars 2014
DrammenHavn150114 Drammen Bryggearbeiderforbund må betale vel 27 000 kroner i erstatning til Holship Norge AS for to ulovlige boikottaksjoner i april i fjor, samt 40 000 i saksomkostninger. Drammen tingrett dømte Drammen Bryggearbeiderforbund fordi boikottaksjonene ble satt i verk uten at Holship hadde fått rimelig varsel. Les mer!


- Vi erkjenner at boikottaksjonene  i april i fjor ble satt i verk uten at Holship hadde fått rimelig varsel og derfor i strid med Boikottloven, sier 1. nestleder Lars M. Johnsen i Norsk Transportarbeiderforbund (NTF).

 Johnsen mener at denne saken burde vært avsluttet lenge før den kom til Drammen tingrett. Holship stevnet Drammen Bryggearbeiderforbund allerede i mai i fjor. I tilsvaret til stevningen, erkjente bryggearbeiderne at bokottaksjonene var ulovlige og sa seg villige til å dekke dokumenterte kostnader som Holship ble påført.

- Ved å forlenge prosessen inn i Drammen tingrett, økte partenes saksomkostninger helt unødvendig. Som følge av manglende vilje til forlik fra Holships side, har de påført seg selv 170 000 kroner i saksomkostninger som ikke blir dekket, sier Johnsen.

I utgangspunktet krevde Holship Norge AS at det skulle betales nesten 210 000 kroner i saksomkostninger, men Drammen tingrett fastsatte at Drammen Bryggearbeiderforbund må betale 40 000 kroner i saksomkostninger.

Fikk rett til boikott
- Vi er tilfredse med at vi vant den viktigste saken mot Holship Norge AS, nemlig at vi har anledning til å bruke boikott som kampmiddel for å få opprettet tariffavtale om lossing og lasting, sier Lars M. Johnsen.

Holship har nektet å inngå tariffavtale med NTF. De vil i stedet bruke ansatte renholdere som er organiserte i Arbeidsmandsforbundet til lossing og lasting, samt skipets egne mannskaper.

- Dette kan vi selvsagt ikke akseptere. Å bruke underbetalte skipsmannskaper til slikt arbeid, er sosial dumping av verste slag. Lossing og lasting skal utføres av registrerte og godt kvalifiserte havnearbeidere. Derfor kan vi heller ikke akseptere at Holship vil bruke renholdere eller andre arbeidstakere til dette arbeidet. Arbeidsmandsforbundet har da også tatt kraftig avstand fra at deres medlemmer skal brukes til slikt arbeid, sier Lars M. Johnsen.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok