Nett-banner 950x173 72

NTF vant i Arbeidsretten!

4.oktober 2013
LarsJohnsen240512 Arbeidsretten har i en domsslutning fastslått at Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) hadde rett til å varsle og eventuelt iverksette en boikott av Risavika terminal ved Stavanger for å få opprettet tariffavtale ved terminalen. - Dette er en prinsipielt viktig dom, sier 1. nestleder Lars M. Johnsen i NTF. Les mer!


NTF ønsket å opprette en tariffavtale ved Risavika terminal etter at den faste tvistenemda konkluderte med at terminalen var et såkalt tarifftomt rom. NHO Transport og Logistikk (tidligere LTL) nektet å gå med på dette, og NTF varslet da boikott av terminalen 16. oktober i fjor. Arbeidsgiverne stevnet så NTF for Arbeidsretten med påstand om at boikott ville være ulovlig.

Arbeidsretten har avvist arbeidsgivernes påstand, og sier også i domsslutningen at boikottvarselet ikke er et brudd på fredsplikten. Dommen fastslår også at Hovedavtalen mellom LO og NHO ikke er til hinder for å iverksette sympatistreik for å støtte en boikottaksjon med krav om tariffavtale. Domsslutningen er gjort med 5 mot 2 stemmer.

- Vi har ennå ikke fått studert domspremissene fra Arbeidsretten, men vi ser dette som en full seier. Dommen er svært viktig for arbeidet med å fastslå hvor vi kan hevde retten til å opprette tariffavtaler i havnene med de virkemidlene vi som fagforbund har til rådighet, sier Lars M. Johnsen.

NHO Transport og Logistikk har stevnet NTF for Oslo Tingrett med samme påstand som i Arbeidsretten. Rettsforhandlingene i Tingretten vil starte i august.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok