Nett-banner 950x173 72

Gjenoppar spedisjonsforhandlingene

5.juni 2014
Truckfoerer.web Forhandlingene med NHO Logistikk og Transport om ny spedisjonsoverenskomst og ny overenskomst i Schenker, blir gjenopptatt. Forhandlingene ble brutt 24. april etter at partene ikke ble enige om omfanget på de to tariffavtalene. Les mer!

Bruddet kom fordi partene ikke ble enige om hva terminalarbeiderne på spedisjonsbedriftene skal utføre, og hva sjåførene kan utføre av arbeid inne på terminalene. Arbeidsgiverne ønsker at sjåførene som bringer og henter gods, skal kunne utføre arbeid som NTF mener skal utføres av de ansatte på terminalene.

- Nå har både arbeidsgivere og arbeidstakere gjennomgått sine posisjoner for å se om det kunne være mulig å gjenoppta forhandlingene før oppgjørene havnet i mekling. Signalene vi har fått fra arbeidsgiverne, er så konstruktive at vi velger å gå i forhandlinger igjen, sier forbundsssekretær Sissel Karlsen.

Forhandlingene på spedisjon og Schenker blir gjenopptatt 15. mai.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok