Nett-banner 950x173 72

MEF-overenskomsten ut på uravstemning

26.mai 2014
OleEinar260514-small Det nye forslaget til miljøoverenskomt mellom Norsk Transportsarbveiderforbund (NTF) og Maskinentreprenørenes Forbund (MEF), er nå sendt ut på uravstemning. Den endelige fristen for uravstemninga er fredag 13. juni kl. 16.00. Les mer!


- Foreningene må nå sørge for å trykke opp tilstrekkelig antall uravstemningshefter og annet nødvendig materiell til aktuelle klubber og medlemmer. Det er svært viktig at det avholdes medlemsmøter i klubbene der forlsaget til ny overenskomst blir gjennomgått, og at avstemninger gjennomføres på disse møtene, sier forbundssekretær Ole Einar Adamsrød i NTF. Alle trykkekostnader foreningene får i forbindelse med uravstemningen, dekkes av forbundet.

Det kan stemmes manuelt eller elektronisk på PC eller smarttelefon. Den elektroniske avstemninga er åpen fra 28. mai til 9. juni kl. 12.00

- Dersom det blir benyttet manuell papirbasert avstemning må foreningene sørge for å skaffe konvoluttene med stemmekonvolutt og stemmeseddel til foreningene, og foreta kontroll og opptelling etter at den elektroniske avstemningen er avsluttet den  9. juni., sier Ole Einar Adamsrød.
 
Trykk her for å lese uravstemningsheftet!
Trykk her for å lese forhandlingsprotokollen med MEF!

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok