Nett-banner 950x173 72

Valgt inn i styret for Norsk Folkehjelp

31.august 2015
Folkehjelpa270114 1. sekretær Dag-Einar Sivertsen i NTF ble valgt inn i styret for Norsk Folkehjelp på organisasjonens landsmøte sist helg. - Norsk Folkehjelp er NTFs og fabevegelsens hovedsamarbeidspartner for internasjonalt solidaritetsarbeid. Det er derfor naturlig for NTF også å engasjere seg i styrearbeidet, sier Sivertsen. Les mer!

(Bildet: Forbundsleder Roger Hansen overrakte en sjekk på 750 000 kroner til generalsekretær Liv Tørres i Norsk Folkehjelp på NTFs landsmøte i 2014)

På NTFs landsmøte i 2014, ble det enstemmig vedtatt å samarbeide med Folkehjelpa om et kvinnerettet prosjekt i Sør-Sudan. Prosjektet går ut på å endre tradisjoner og kulturell praksis som er skadelig for kvinner og barn. Det er et mål å få bukt med vold mot kvinner og barn, og gi kvinner mulighet til å bli økonomisk uavhengig.

I forrige landsmøteperiode, støttet NTF Folkehjelpa sitt minehundsenter i Sarajevo i Bosnia-Hercegovina.
- Vi støtter fortsatt dette arbeidet gjennom at gaver vi gir bort, genererer en sum penger til Folkehjelpas minearbeid, sier Dag-Einar Sivertsen.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok