Nett-banner 950x173 72

NTF støtter flomofrene på Balkan

30.juni 2014
Balkanflom-small Forbundsstyret i Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) har vedtatt å bevilge 15 000,- kroner til Norsk Folkehjelp sitt arbeid med flomofrene på Balkan. Bevilgningen ble gjort etter en henvendelse fra den Europeiske Transportarbeiderføderasjonen (ETF). Les mer!

- Fokehjelpa sine mineryddere gjør nå et viktig arbeid etter storflommen på Balkan. Den har blant annet resultert i at miner og andre eksplosiver har blitt flyttet rundt på, og det er svært viktig å få ryddet dette slik at de minefrie sonene forblir minefrie, sier 1. sekretær Dag-Einar Sivertsen i NTF.

- Vi vil oppfordre foreninger og klubber til å gi sitt bidrag til flomofrene. Penger kan betales inn på Folkehjelpa sin konto nummer 9001.08.76000 og merkes "balkan-miner", sier
Dag-Einar Sivertsen.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok