Nett-banner 950x173 72

Innstramming på bruk av mobiltelefon

5.februar 2013
Mobiltelefon080512 Fra og med i dag 2. mai er det helt forbudt å taste på mobiltelefonen mens du kjører. Det vil nå kun være lov å starte opp, gjennomføre og avslutte en samtale når telefonen under kjøringen er håndfri eller plassert i en holder. - Vi mener dette er en fornuftig skjerping av forskriften om bruk av mobiltelefon i bil, sier 2. nestleder i NTF, Dag-Einar Sivertsen.


Manglende førerdyktighet er en medvirkende årsak til 54 prosent av alle dødsulykker i trafikken, ifølge Statens vegvesens ulykkesanalyser. Uoppmerksomhet i form av manglende informasjonsinnhenting og feil beslutninger er de viktigste faktorene. Uoppmerksomhet bak rattet kan skyldes flere ting, men det er liten tvil om at mobiltelefonen er en av synderne.

Simulatortester som ble utført av det britiske forbrukermagasinet «Which?» i 2012 viser at sjåfører som tekster på mobilen mens de kjører er like uoppmerksomme som sjåfører med 0,8 i promille.
 
Ulovlig bruk av mobiltelefon straffes med forelegg. I 2012 skrev politiet ut 20 000 slike forelegg. Ved ekstra graverende tilfeller, anmelder politiet. Det kan være sjåfører av tungtransport, eller bussjåfører som bruker mobilen ulovlig under kjøring.
 

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok