Nett-banner 950x173 72

- Bussjåførene må betale

7.januar 2013
Gauldal-ØsterdalBuss240513 - Det er bussjåførene i Sør-Trøndelag som nå må betale prisen for at fylket skal få billig kollektivtrafikk, sier forbundsleder Roger Hansen i Norsk Transportarbeiderforbund (NTF). Sør-Trøndelag fylkeskommune nekter å reversere bussanbudene i fylket etter at NTF ba om dette i et brev før helga. Det går nå mot politisk streik i denne saken. Les mer!


Fylkeskommunens innkjøpsselskap AtB har splittet opp bussanbudene i fylket i en rekke mindre pakker slik at det i prakis blir nesten umulig for mange bussjåfører å få full stilling i de selskapene som har vunnet anbudene, slik de har rett til etter loven. Flere bussjåfører vil få et lønnstap pr år på 2-300 000 kroner som følge av dette. I et brev til fylkeskommunen peker NTF på at anbudspolitikken til Sør-Trøndelag er brudd både på Yrkestransportloven, Arbeidsmiljøloven og tariffavtalene i bussbransjen. NTF peker også på at AtB bryter med vedtak i Sør-Trøndelag Fylkesting der det heter at i forbindelse med anbud ”skal ansattes rettigheter ivaretas i tråd med reglene for virksomhetsoverdragelse i arbeidmiljøloven kap.16”.

I brevet til fylkeskommunen kommer NTF med kraftig kritikk at NTFs medlemmer ennå ikke fått noe konkrete tilbud fra de overtakende selskapene som angir stillingens størrelse, arbeidsplaner og skiftplaner hvor det fremgår når på døgnet en skal jobbe, hvilken kjøring en får, om en må arbeide helg og lignende. Dette gjør at sjåførene ikke har mulighet til å vurdere de alternative tilbudene, og av den grunn ikke kan ta stilling til hvilke av de vinnende selskap de ønsker eller vil ta jobb i. Mange av sjåførene er nå ute i ferie og vil ikke vite noe om sin nye arbeidssituasjon før like før anbudene skal tre i kraft 19. august. I et svar til NTFskriver fylkesordfører Tore Sandvik at det er økonomiske og kontraktsmessige årsaker til at de ikke vil reversere bussanbudene.

- Det er under enhver kritikk at fylkeskommunen i praksis tvinger mange bussjåfører ned i stilling og presser de over på NAV i delvis arbeidsledighet. For å få kollektivtrafikken billigst mulig, skyver de nå kostnadene over på bussjåførene og NAV. Dette er en uakseptabel ansvarsfraskrivelse. Denne situasjonen kan ikke vi leve med, og vi vil nå vurdere å stevne Sør-Trøndelag fylkeskommune for retten for de bruddene på lovverket vi har påpekt. Det er ekstra bittert for oss at det er et rød/grønt fylke som nå framstår som anbudsverstingen i Norge, sier Roger Hansen.

Det går nå mot politisk streik i Sør-Trøndelag i forbindelse med anbudsoppstarten 19. august. NTF vil søke juridisk bistand og i nær framtid beslutte om forbundet skal gå til rettssak mot Sør-Trøndelag fylkeskommune.

Trykk her for å lese brevet fra Norsk Transportarbeiderforbund til Sør-Trøndelag fylkeskommune om bussanbudene!

Trykk her for å lese svaret fra Sør-Trøndelag fylkeskommune på vår henvendelse!

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok