Nett-banner 950x173 72

Deltar i kabotasjestudie

14.juni 2013
Mobiltelefon080512 Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) skal delta i en nordisk kabotasjestudie. Forbundsstyret i NTF har vedtatt å bevilge penger til å tilpasse en app (dataprogram for mobiltelefon) som skal brukes til å registrere utenlanske lastebiler på norske veier. Les mer!


Denne studien av kabotasjekjøring ble startet i Sverige og omfatter nå også Danmark og Norge. App'en, som er utviklet på Tekniske Högskolan i  Lund i Sverige, kan lastes ned og brukes av alle.

Den fungerer slik at brukerne registrerer seg og deretter registrerer bilnummeret til utenlandske lastebiler de møter langs veien, på bensinstasjoner og hvileplasser. Basert på GPS teknologi blir registreringssted automatisk registrerte. I etterkant foretas det en analyse basert på registeringene og det kan dermed kartlegges et sannsynlig mønster for bevegelse.

- Vi vet alt for lite om omfanget av kabotasjekjøring i Norge. Vi har tro på at vi vil få mye mer og bedre dokumentasjon på dette ved å delta i den nordiske studien. Dette vil kunne gi oss velfunderte argumenter i vårt arbeid for å bregrense kabotasjekjøring i Norge, sier forbundsleder Roger Hansen i NTF.

Ved siden av NTF, skal også NLF, YTF, TS-Forum, Norges Bilbransjeforbund og Transportmagasinet delta i den norske delen av kabotasjestudiet.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok