Nett-banner 950x173 72

Vil si opp EØS-avtalen

29.januar 2014
Dag-Einar290114 Landsmøtet i Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) vedtok onsdag enstemmig å arbeide for at Norge skal si opp EØS-avtalen. Det har lenge vært stor skepsis til EØS-avtalen i NTF, ikke minst på grunn av problematikken knyttet til kabotasje og sosial dumping. Les mer!

(Bildet: Det var nyvalgt 1. sekretær Dag-Einar Sivertsen som la fram redaksjonskomiteens innstillinger til nytt handlingsprogram for NTF)

- Det er jo ikke sikkert at EØS-avtalen blir sagt opp bare fordi vi vedtar det. Men det er minst like viktig å sende et sterkt signal om at mange av våre medlemmer over tid har fått føle negative effekter av EU-lovverk vi må godta på grunn av EØS-avtalen. Vi vil nå ta opp saken med resten av fagbevegelsen blant annet med sikte på å få gjennomslag for vårt standpunkt på neste LO-kongress, sier forbundsleder Roger Hansen.

Disse to punktene om EU og EØS ble enstemmig vedtatt:

Vi vil arbeide for:

  • At Norge sier opp dagens EØS-avtale. En stadig strøm av EU-direktiver og EØS-regler utgjør en trussel mot norske faglige rettigheter, f. eks. vikarbyrådirektivet, postdirektivet, kabotasjereglene og Jernbanepakke 4
  • å samarbeide med den europeiske fagbevegelsens kamp mot høyresidens angrep på faglige rettigheter

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok