Nett-banner 950x173 72

Godsforhandlingene i gang

5.juni 2014
Godsforhandlinger-oppstart-small Forhandlingene med NHO Transport og Norges Lastebileierforbund (NLF) om ny overenskomst i gods startet tirsdag. - Det er stor avstand mellom våre krav og arbeidsgivernes motkrav, så det blir krevende forhandlinger, sier 1. nestleder Lars M. Johnsen i Norsk Transportarbeiderforbund (NTF). Les mer!

- Lastebilsjåførene har bltt hengende kraftig etter i lønnsutviklingen. Vi har som mål å hente inn dette etterslepet i disse forhandlingene. Vi har også viktige krav knyttet til arbeidstid og etter- og videreutdanning, sier Lars M. Johnsen. Forhandlingene om ny overenskomst i gods, gjennomføres i samarbeid med Yrkestrafikkforbundet (YTF).

Det er satt av to dager til forhandlinger.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok