Nett-banner 950x173 72

Spedisjonsforhandlingene gjenopptatt i dag

15.mai 2014
Truckfoerer.web Torsdag 15. mai gjenopptok Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) og NHO Logistikk og Transport forhandlingene om ny spedisjonsoverenskomst og ny overenskomst i Schenker. Forhandlingene ble brutt 24. april etter at partene ikke ble enige om omfanget på de to tariffavtalene. Les mer!

- Både arbeidsgivere og arbeidstakere gjennomgikk sine posisjoner for å se om det kunne være mulig å gjenoppta forhandlingene før oppgjørene havnet i mekling. Signalene vi fikk fra arbeidsgiverne, var så konstruktive at vi valgte å gå i forhandlinger igjen, sier NTFs forhandlingsleder, forbundsssekretær Sissel Karlsen.

Bruddet i forhandlingene 24. april kom fordi partene ikke ble enige om hva terminalarbeiderne på spedisjonsbedriftene skal utføre, og hva sjåførene kan utføre av arbeid inne på terminalene. Arbeidsgiverne ønsket at sjåførene som bringer og henter gods, skal kunne utføre arbeid som NTF mener skal utføres av de ansatte på terminalene.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok