Nett-banner 950x173 72

LO til storstreik!

12.september 2014
PolitiskStreik230914-small LOs sekretariat vedtok mandag å sette i verk en to timers politisk streik i månedsskiftet januar/februar for alle sine medlemmer, i protest mot regjeringas forslag til å endre Arbeidsmiljøloven slik at det blir flere midlertidig ansatte. - Vi vil be alle våre medlemmer slutte opp om streiken, sier forbundsleder Roger Hansen i NTF. Les mer!

(Foto: Jan-Erik Østlie)

Det nøyaktige tidspunktet for streiken er ennå ikke fastsatt. Det vil være avhengig av tidspunktet for når endringsforslagene skal behandles i Stortinget.

- Regjeringas forslag til endringer, vil rokke ved den grunnleggende tryggheten i arbeidslivet, og er et av de alvorligste angrepene vi har sett på norske arbeidstakere på mange ti-år. Derfor er det viktig at våre medlemmer slutter opp om den politiske streiken som LO skal sette i verk, sier forbundslederen.

- Regjeringas forslag er i praksis et fullt frislipp av adgangen til å ansette midlertidig. I dag er i snitt 10 % av den norske arbeidsstokken midlertidig ansatte. På enkelte arbeidsplasser der NTF har tariffavtale, er det opptil en tredjedel midlertidige ansatte. Regjeringas forslag vil føre til at ytterligere 15 % vil bli midlertidige. Dette er fullstendig uakseptabelt, sier Roger Hansen.

- Det er nå viktig at foreninger og klubber informerer godt, slik at medlemmene er klar over hvorfor vi går til en så kraftfull markering. Når det endelige tidspunktet for streiken blir fastsatt, vil vi komme tilbake med praktisk informasjon om gjennomføringa, sier forbundsleder Roger Hansen.

LO har ikke satt i verk en så omfattende politisk streik på mer enn ti år.

Trykk her for å lese hele uttalelsen fra sekretariatet i LO!

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok