Nett-banner 950x173 72

Nye innspill fra transport

5.mai 2013
Tre i bakkenLO-kongressen040513 På kveldsøkta på LO-kongressen lørdag fortsatte debatten om handlingsprogrammet. Representanter fra Transportarbeiderforbundet markerte seg også her. Mange var var engasjerte i debatten, og kveldsmøtet ble ikke avsluttet før en halv time før midnatt. Les mer!


(Tekst og foto: Vegard Holm, Transportarbeideren)

Terje Samuelsen tok for seg forslaget til samferdselsuttalelse og fremmet forslag om stramme opp delen om sjøtransporten med følgende setning: «Skipsflåten i Norge må fornyes og avgiftsregimet må innrettes slik at godstransporten på sjø blir mer miljøvennlig og konkurransedyktig.»
- Vi ser i dag at NHO støtter bedrifter som driver kabotasje, og for å møte utfordringene med sosial dumping må vi bedre mulighetene for å flytte gods fra vei til sjø. For å få til dette må vi legge forholdene bedre til rette i havnene, vi må satse mer på infrastruktur og knutepunkt-havner, sa Terje Samuelsen.
 
Monica Johansen reiste forslag om at også ansatte i renovasjonsbransjen skal komme inn under loven om virksomhetsoverdragelse ved bruk av anbud, noe som vil bety at det vinnende selskap må overta de ansatte i det tapende selskap.
Hun reiste også forslag om at LO skal jobbe for at folketrygdloven forenkles slik at norske arbeidstakere som blir syke i land utenfor EØS har like rettigheter som innenfor EØS.
- Ansatte som blir syke eller skadet utenfor EØS/EU-området har ikke rettigheter til sykepenger i arbeidsgiverperioden. Dermed heller ikke fra Nav. Folketrygden må styrkes slik at disse rettighetene blir ivaretatt, sa Monica Johansen
.
Bjørn Tore Bråten vil ha inn en klar og tydelig formulering om kontantfrie busser og andre deler av kollektivtrafikken.
- Det har vært en dramatisk økning av ran. Liv og helse settes på spill, både for sjåfører og passasjerer. Vi trenger kontantfrie busser nå, ikke om noen år, sa Bråten.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok