Nett-banner 950x173 72

Lærlinger og LO-medlemsskap

5.mai 2013
IMG 1074-small På LO-kongressen søndag ble LOs egen organisasjon diskutert på formiddagsøkta. Leder for ungdomsutvalget i Norsk Transportarvbeiderforbund (NTF), Roy Einar Nilsen, var på talerstolen og begrunnet forbundets forslag om å inkludere lærlinger i LOs ordninger for student- og elevmedlemsskap. Les mer!


Det var ungdomsutvalget i NTF somoppprinnelig fremmet dette forslaget som fikk full oppslutning i NTFs representantskap.

- Selv om lærlingene har ei lita lønn, mener vi at de bør tilbys samme ordningen for LO-medlemsskap som studenter og elever. Noen av organisasjonene vi konkurrerer med, tilbyr lærlingene gratis medlemsskap, sier Roy Einar Nilsen.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok