Nett-banner 950x173 72

Streik avverget i mellomoppgjøret

4.august 2013
RogerHansen040512 Det blir ingen streik i privat sektor etter at LO og NHO kom fram til en løsning i meklinga i mellomoppgjøret i privat sektor natt til mandag. Det ble også løsning i meklinga mellom LO Stat og Spekter. Alle får et generelt tillegg på kr 0,75 kroner. Det gis også et lavtlønnstillegg på ytterligere kr 1,40. Les mer!

- LO har vært innstilt på et ansvarlig mellomoppgjør så forhandlingsdelegasjonen fant at den enstemmig kunne anbefale meklingsresultatet, sier forbundsleder Roger Hansen i NTF. Han har vært NTFs representant i LOs forhandlingsdelegasjon.

Mellomoppgjøret blir gjort gjeldende for alle NTFs tariffavtaler i privat sektor samt for Nettbuss i Spekterområdet. De arbeidstakergruppene som har ei årslønn på mindre enn 90 % av gjennomsnittlig indistriarbeiderlønn, får det framforhandlede lavtlønnstillegget. Dette betyr ei økning i årslønna for disse gruppene på kr 4300,-. I NTF vil bussjåførene og godssjåførene på Bussbransjeavtalen/Transportoverenskomsten og havnearbeiderne nyte godt av lavtlønnstillegget. Den samlede ramma for mellomoppgjøret inkludert overheng og lønnsglidning blir dermed på 3,4 %.

- Oppgjøret betyr at alle beholder kjøpekrafta. Dette var også LOs mål for mellomoppgjøret, sier Roger Hansen. NTF vil nå ajourføre alle sine tariffavtaler og legge disse ut på hjemmesidene så snart arbeidet er gjort. Det anbefalte forslaget skal endelig godkjennes av LOs representantskap i april.

Lenke til pressemelding fra LO om meklingsløsningen!

Lenke til hurtiginfo fra LO om meklingsresultatet!

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok