Nett-banner 950x173 72

Mer makt til ungdommene i NTF

2.april 2014
RoyEinar290114-small Landsmøtet i Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) i forrige uke ga ungdommene stemmerett i forbundsstyret. - Symboleffekten ved å gi ungdommene stemmerett i forbundsstyret er kanskje større enn selve forslaget, men det viser pågangsmot i forbundet, sier leder i ungdomsutvalget i NTF, Roy Einar Nilsen. Les mer!

 (Tekst: Roy Ervin Solstad - Transportarbeideren. Foto: Marcel Tiedje)

I utgangspunktet lå det i forslaget at lederen for det sentrale ungdomsutvalget skulle tiltre forbundsstyret med tale- og forslagsrett, men forbundsstyret ville gå enda lenger. I sin innstilling til landsmøtet gis ungdomslederen fulle rettigheter, inkludert stemmerett. De samme rettighetene får leders vara om lederen ikke kan møte.

– Eneste i LO

Leder for ungdomsutvalget, Roy Einar Nilsen var strålende fornøyd da endringsforslaget ble enstemmig vedtatt på landsmøtet i Kristiansand.

– Jeg er ikke helt sikker, men tror faktisk vi er det eneste forbundet som har gitt stemmerett til ungdom. Dette viser at Transportarbeiderforbundet er interessert å gjøre noe med ungdomsarbeidet. Nå får vi en stemme i forbundsstyret, og det betyr mye, sier Nilsen.  Nå håper han at den økte innflytelsen sentralt, også vi spre seg utover i organisasjonen.

– Det er først og fremst opp til oss ungdommer selv, men på sikt håper jeg at foreningene vil jobbe for å få engasjerert flere ungdommer, og få folk med på den årlige ungdomskonferansen, fortsetter han.

Mange ungdommer

Nilsen er nemlig helt klar på at foreningenes ungdomsarbeid kan bli bedre.
– Forbundet er nok litt i startfasen, og litt for ofte er det nok opp til den enkelte ungdomskandidaten hva som skal skje med ungdomsarbeidet. Vi er avhengig av hjelp fra foreningene, men ingen av dem holder et veldig høyt nivå på ungdomsarbeidet ennå, sier han.

Tall fra forbundet viser at omtrent hvert tredje medlem er under 35 år, som er LOs øvre grense for hva som defineres som ungdom. Selv om mange hevder at det er så vanskelig å engasjere ungdom, støttes ikke den oppfatningen av NTFs ungdomsleder.

– Jeg tror nok alle i utgangspunktet er engasjert. Det kommer bare an på hvilke spørsmål du stiller. Vi har likevel en jobb å gjøre på det området, for det er et faktum at ungdom snakker best med ungdom, og der har vi nok ikke vært like flinke, innrømmer han.

Pengestyring

Om stemmerett til ungdommene ble enstemmig vedtatt, ble det langt jevnere da Nilsens eget forslag å kunne styre litt av pengepotten til ungdomsutvalget. "Ungdomsutvalgte skal hvert år få disponere en pott av midler som skal komme i tillegg til den faste aktiviteten. Forbundsstyret fastsetter reglene for uttak i samråd med ungdomsutvalget", var ordlyden i forslaget som forbundsstyret ikke ønsket å støtte. I deres innstilling ble det begrunnet med at ungdomsutvalget måtte følge de samme prosedyrene for søknader om økonomiske bidrag som andre utvalg og foreninger, men et knapt flertall på 83 mot 72 stemmer valgte å gi ungdommene det de ba om.

– Innimellom er det ting som ikke kan planlegges lang tid i forveien, og da trenger vi å være litt mer på hugget. Vi kan ikke være avhengige av forbundet sentralt skal bruke en uke på å bestemme seg. Jeg er ikke i tvil om at forbundet gir oss midler, men vi trenger mer spontanitet, sier Roy Einar Nilsen.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok