Nett-banner 950x173 72

LO-stipender øker

20.mars 2013
Dag-Einar 261012 Satsene på stipend fra LOs utdanningsfond til praksiskandidater ( utdanning for fagbrev) økes med nesten 25 % til kr 10 500,- fra og med skoleåret 2013/2014. - Dette har vi jopbbet for, og er vi godt fornøyde med økningen i stipendene. Flere og flere av NTFs medlemmer tar fagbrev, og mange søker LOs utdanningsfond om stipend til denne utdanningen, sier 2. nestleder Dag-Einar Sivertsen. Les mer!


Tildelingsutvalget i LOs Utdanningsfond tidelte stipender på til sammen 382 500 kroner til 45 av NTFs medlemmer på sitt siste møte. De fleste av disse stipendene går til NTF-medlemmer som driver og tar fagbrev.

- Våre medlemmer er blant de ivrigste i LO-familien til å søke stipend i LOs utdanningsfond. Flere og flere blir oppmerksomme på denne muligheten for støtte til utdanning og kurs. Men det er ikke bare praksiskandidater som kan søke om stipend. De som ikke får dekket kostnadene til å ta det obligatoriske Yrkeskompetansebeviset, kan også søke stipend til dette fra LOs utdanningsfond. Stipendet kan også gå til en rekke andre kurs og utdanninger, sier Dag-Einar Sivertsen.

For å være søknadsberettiget til stipend fra LOs utdanningsfond, må man ha 3 års sammenhengende LO-medlemskap på søknadspunktet. For medlemmer som tar fagbrevuttdanning etter opplæringslovens § 3.5, er kravet ett års sammenhengende medlemsskap,  Man må også tilhøre en overenskomst/tariffområde som var med på innbetaling til Lavlønnsfondet, eller tilhøre en tariffavtale som ville innbetalt til Lavlønnsfondet om det fortsatt hadde eksistert. De som er i tvil om de kan søke stipend fra LOs utdanningsfond, kan henvende seg til sin lokale forening. NTF-medlemmer som jobber i bedrifter i Spekter-området (Nettbuss, Felleskjøpet Agri og Bring Linehaul - tidligere Nettlast), må søke stipend fra LO Stat sitt utdanningsfond.
 
Trykk her for å se retningslinjene for LOs Utdanningsfond!
 
Trykk her for å se retningslinjene til LO Stat sitt utdanningsfond!

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok