Nett-banner 950x173 72

Grunnlaget for tariffoppgjøret 2014

20.mai 2014
Det er gjort vedtak og laget uttalelser både i Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) og i LO som danner grunnlaget for årets tariffoppgjør. Det Tekniske Beregningsutvalg (TBU) har også levert en rapport om lønnsutviklingen som partene bruker som utgangspunkt. Trykk her for å lese de forskjellige dokumentene samt NTFs oversikt over ord og uttrykk i lønnsforhandlinger og meklinger!

Trykk her for å lese den tariffpolitiske uttalelsen fra landsmøtet i NTF i januar!

Trykk her for å lese den tariffpolitiske uttalelsen fra LOs representantskap!

Trykk her for å lese rapporten til Det Tekniske beregningsutvalg (kortversjonen)!

Trykk her for å lese NTFs ordliste over ord og uttrykk i lønnsforhandlinger og meklinger!

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok