Nett-banner 950x173 72

Kamp om ledervervet i NTF

27.januar 2014
Lars-og-Roger270114-small 1. nestleder Lars M. Johnsen i NTF har varslet valgkomiteen på forbundets landsmøte i Kristiansand at han stiller seg til disposisjon som motkandidat mot forbundsleder Roger Hansen i ledervalget. Johnsen sier at han stiller fordi flere foreninger har spurt han om å stille. Les mer!

(Foto: Marcel Tiedje)

Forbundslederen sier han hadde håpet å unngå en personstrid på dette landsmøtet, slik det var på landsmøtet i Tromsø i 2009.
- Vi har den siste landsmøteperioden konsolidert oss som forbund, ikke minst etter at vi la ned Forbundsalliansen. Vi står nå mere samlet enn på lenge. Det siste forbundet nå trenger, er en personstrid som kan ødelegge mulighetene for forbundet å jobbe effektivt og samlende i den neste landsmøteperioden, sier forbundsleder Roger Hansen.

- Det er opp til landsmøtet å velge ledelsen i forbundet. Nå har de to kandidater å velge mellom. Jeg er blitt kontaktet av så pass mange foreninger, at jeg mener det er riktig av meg å stille, sier Lars M. Johnsen.

Det har lenge gått rykter om at Lars M. Johnsen ville stille som kandidat mot Roger Hansen, men under forutsetning av at han er sikker på å vinne. Valgkomiteen vil legge fram sin innstilling for landsmøtet tirsdag.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok