Nett-banner 950x173 72

Enstemmig ja i Norpost

6.mars 2013
Sissel Karlsen Alle som deltok i uravstemmninga i Norpost, stemte ja til forslaget til ny tariffavtale i bedriften. Vel 55 % av de stemmebrettigede deltok. - Vi hadde gjerne sett at enda flere deltok i uravstemninga, men vi er fornøyde med at vi slipper å gå til LO for å få avstemninga godkjent, sier forbundssekretær Sissel Karlsen i Norsk Transportarbeiderforbund (NTF). Les mer!


Minstelønna i Norpost vil fra 1. september være 155 kroner i timen. Det ble også forhandlet fram et ansiennitetstillegg på 1 krone til alle med to års ansiennitet. Tillegget for arbeid på søn- og hellidager øker fra 25 til 50 %, og kvelds- og nattarbeid gir et tillegg på 25 %. Det vil også bli gitt et vintertillegg på 3 % for alt arbeid som gjøres i desember, januar og februar.

Tariffavtalen med Norpost er en såkalt direkteavtale, og springer ut fra avisbudavtalen. Til høsten starter arbeidet med å få etablert en egen bransjeavtale for distribusjonsselskap innen post/medie/reklamedistribusjon i Virke.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok