Nett-banner 950x173 72

God rapport om arbeidsforhold i vegsektoren

30.august 2013
GeirKvam300113 Forprosjektet til bransjeprogrammet for vegtrafikk er nå lagt fram. Dette skal inngå i den rød/grønne regjeringa sin tredje handlingsplan mot sosial dumping. - Rapporten gir en god beskrivelse av arbeidsforholdene i vegsektoren, og vil være et godt utgangspunkt for arbeidet videre, sier forbundssekretær Geir Kvam i NTF. Les mer!


Det er Fagbevegelsens Forskningsinstitutt (FAFO) som har utarbeidet rapporten for Arbeidsdepartementet i dette forporsjektet. Den gir en bred beskrivelse av arbeidsforholdene i vegsektoren, og hvilke utfordringer som er knyttet til kabotasjekjøring både innen gods- og persontransport. På bakgrunn av denne rapporten skal regjeringa nå lage et eget bransjeprogram for bekjempelse av sosial dumping i vegsektoren.

- Det er års politisk påvirkningsarbeid fra vår side som nå er i ferd med å gi resultater. Vi begynte å jobbe med kabotasje og sosialdumping i transportsektoren for mange år siden. Vi har hele tida prøvd å få politikerne til å innse at det må settes inn kraftfulle tiltak mot dette. Det har tatt sin tid, men den rød/grønne regjeringa viser gjennom å sette i gang arbeidet med bransjeprogrammet nå, at de har lyttet til oss og forstår og aksepterer våre argumenter, sier Geir Kvam.

- FAFO-rapporten gir en meget god virkelighetsbeskrivelse. Vi kjenner oss svært godt igjen i den, og den klargjører de viktigste utfordringene knyttet til sosial dumping i vegsektoren. Det er forsåvidt ikke så mye nytt for oss i rapporten, men det er første gang at forskere har hatt en bred gjennomgang av disse viktige problemstillingene, og det er viktig i seg selv, sier Kvam.

- Vår største bekymring nå, er at en eventuell blå/blå regjering vil legge dette arbeidet i en skuff. De har ikke vist noen særlig interesse for de store utfordringene knyttet til kabotasje og sosial dumping. Vi har derfor ingen illusjoner om at partier som har liberalisering og friest mulig konkurranse som sine fremste mantraer, synes at arbeidet med bransjeprogrammet er viktig, sier forbundssekretær Geir Kvam.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok