Nett-banner 950x173 72

Bekymret for distriktene

24.oktober 2013
Atlanterhavsvegen-Roar Ellingsen-small - Det er bekymringsfullt at samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen sier at regjeringas økte samferdselssatsing skal konsentreres om de store byene. Dette kan på sikt føre til problemer både med bosetting og verdiskaping ute i distriktene, sier forbundsleder Roger Hansen i Norsk Transportarbeiderforbund (NTF). Les mer!


(Foto: Roar Ellingsen)

I en artikkel i Dagens Næringsliv torsdag sier samferdselsministeren at han vil gi mere penger til veg i de tettest befolkede områdene. Han vil framskynde store prosjekter både på veg og bane i og rundt de store byene.

- Isolert sett er det positivt at regjeringa vil øke satsinga på samferdsel. Men dette må skje på en måte som også tilgodeser andre områder enn byene. Det er et bunnløst behov for vedlikehold , oppgradering og rassikring av vegnettet ute i distriktene. En god infrastruktur er en forusetning for at det også i framtida kan bo folk over hele landet, og at det skal være mulig å drive næringsvirksomhet andre steder enn i og rundt de store byene, sier Roger Hansen.

Forbundslederen sier at han har bedt samferdselsministeren om et møte for å diskutere viktige samferdselspolitiske saker.
- Vi kommer selvsagt til å ta opp denne saken, men også andre saker som kabotasje og sosial dumping, sier forbundsleder Roger Hansen.
 

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok