Nett-banner 950x173 72

Bussjåførene må bruke bilbelte

29.januar 2015
SikkerhetsbelteBuss170912 I dag lanserer Norsk Transportarbeiderforbund en kampanje sammen med NHO Transport og YTF for å få flere bussjåfører til å bruke bilbelte. Kampanjen er et resultat av ei tilråding fra Statens Havarikommisjon etter den tragiske bussulykka på Rommen i Oslo i 2013. Les mer!

To personer deriblant bussjåføren omkom, og flere ble skadd i bussulykka på Rommen. Verken sjåføren eller noen av passasjerene brukte bilbelte. I sin rapport etter ulykka, kom Statens havarikommisjon for transport kom i sin rapport blant annet med denne tilrådinga:

 Bussulykken ved Rommen i Oslo 15. desember 2013 brukte ikke føreren av bussen bilbelte og ble kastet ut og omkom av skadene han ble påført. Bussføreres bruk av bilbelte er først og fremst viktig med tanke på egensikkerhet, men SHT vurderer også at den signaleffekt dette gir indirekte kan ha betydning for at flere passasjerer bruker bilbelte. Statens havarikommisjon for transport tilrår at NHO transport, Yrkestrafikkforbundet og Norsk transportarbeiderforbund sammen iverksetter tiltak som kan bidra til økt bruk av bilbelte hos bussfører.

- Kampanjen er i denne omgang rettet spesielt mot sjåførene og selskapene. Sjåførene er selskapenes viktigste sikkerhetsansikt utad. Dette gjør også sjåføren til den viktigste rollefiguren ovenfor sine omgivelser. Bruker sjåføren setebeltet, er det enklere å få passasjerene til å gjøre det samme, sier 1. sekretær Dag-Einar Sivertsen i NTF.

- Vi har utarbeidet en flyer og et brev til alle relevante parter som er ment å være et bidrag til å øke fokuset på setebeltebruken i busstransporten. Flyreren og brevet kan enkelt printes ut og brukes som oppslagsverk på pauserom og andre samlingssteder, sier Dag-Einar Sivertsen.

Trykk her for å lese brevet om kampanjen!

Trykk her for å lese flyeren til kampanjen!

 


Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok