Nett-banner 950x173 72

Minehunden Trucker er død

21.august 2013
Trucker 121012 Trucker døde onsdag 24. juli ute i minecampen etter å ha vært dårlig i to dager.

Forbundet mottok det triste budskapet fra Norsk Folkehjelp om at minehunden Trucker er død. Trucker døde i Sør-Sudan på oppdrag med å rydde det krigsherjede landet for miner. Dødsårsaken er etter all sannsynlighet sykdom, men det er satt i verk tiltak for å undersøke grunnen nærmere. Dette er viktig slik at man eventuelt kan gjøre nødvendige tiltak ovenfor andre hunder i tjeneste.

Trucker var opplært på et senter i Sarajevo og ble etter opplæring og utsjekk sendt til Sør-Sudan for å bistå i det enorme arbeidet med å rydde miner i FNs yngste stat. Det var etter vedtak på forbundets landsmøte i 2009 at vi bestemte oss for å samarbeide og finansiere Trucker sammen med folkehjelpa.

Mange av våre foreninger bidro også i dette prosjektet, og flere av våre tillitsvalgte og medlemmer har hatt æren å følge Trucker på nært hold i sitt arbeide. Trucker var regnet som en av de dyktigste minehundene i den krevende og risikable jobben det er å rydde miner.
 

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok