Nett-banner 950x173 72

Grossistmeklinga i gang

25.august 2014
BjørnJonassen040614-small Mandag startet meklinga mellom Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) og NHO Mat og Landbruk om ny grossistoverenskomst i NHO-området. Hvis ikke det blir enighet mellom partene, kan Rema-butikkene i Hordaland og Sogn og Fjordane gå tomme for mat i løpet av kort tid. Les mer!

Mekler Inger-Marie Landfald har tid på seg til midnatt tirsdag for å få partene til å bli enige. Hvis det ikke blir enighet, blir Rema Distribusjon i Bergen tatt ut i streik fra arbeidstidas begynnelse onsdag. Det vil resultere i at Rema-butikkene i Hordaland og Sogn og Fjordane vil få store problemer med å få mat og andre varer til butikkene.

NTFs forhandlingsleder, forbundssekretær Bjørn Anders Jonassen spår at det blir ei krevende mekling. Rema Distribusjon meldte seg ut av Virke og inn i NHO Mat og Landbruk for en tid tilbake.

- Vårt absolutt viktigste krav er at grossistavtalen med NHO Mat og Landbruk skal opp på samme nivå som grossistavtalen med Virke.  Dette ville ikke NHO Mat og Landbruk være med på, og vi måtte bryte forhandlingene før sommerferien, sier Bjørn Anders Jonassen. 

- Vi kan ikke ha det slik at grossistbedrifter kan melde overgang fra Virke til NHO Mat og Landbruk bare for å få lavere lønnskostnader. Den slags tariffhopping er uakseptabel. Dette er et prinsipielt krav som vi er villige til å streike for, sier forbundssekretær Bjørm Anders Jonassen.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok